Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_hallinto

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallitus kokoontui 9 kertaa vuonna 2014. Osallistumisaste, varajäsenet mukaan lukien, oli keskimäärin 89,6 %.

Varman hallituksen palkkioista päättää yhtiön hallintoneuvosto. Vuonna 2014 vuosipalkkiot olivat: puheenjohtajalle 45 000 euroa, varapuheenjohtajille 32 000 euroa, jäsenille 18 000 euroa ja varajäsenille 13 000 euroa. Lisäksi maksettiin kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta. Myös hallituksen valiokuntien samoin kuin hallituksen puheenjohtajiston kokouksista ja hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta maksetaan mainittu kokouspalkkio.

Hallintoneuvosto päätti 2.12.2014, että vuoden 2015 palkkiot pidetään ennallaan.

Hallituksen jäsenet ovat työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisessa vakuutuksessa, jonka perusteella palkkiokorvauksesta maksetaan TyEL-maksu.

Varman hallitus 2014 – osallistuminen ja palkkiot
Nimitys-Kokous-
jaTar-ja valio-
Hallituksenpalkkio-kastus-Vaali-Vuosi-kunta-
kokoukset,valio-valio-valio-Hallinto-palk-palk-
Nimiosallistuminenkuntakuntakuntaneuvostokio, €kiot, €Yht., €
Puheenjohtaja
Kari Jordan9/97/73/32/23/345 00013 80058 800
Varapuheenjohtajat
Jari Paasikivi7/97/72/21/332 0009 60041 600
Antti Palola9/97/73/32/21/332 00012 60044 600
Jäsenet
Riku Aalto8/93/318 0006 60024 600
Mikael Aro7/918 0004 20022 200
Johanna Ikäheimo9/91/318 0006 00024 000
Ari Kaperi8/918 0004 80022 800
Lasse Laatunen9/92/318 0006 60024 600
Petri Niemisvirta9/918 0005 40023 400
Karsten Slotte8/93/318 0006 60024 600
Kai Telanne7/93/31/318 0006 60024 600
Veli-Matti Töyrylä9/92/23/318 0007 80025 800
Varajäsenet
Mikko Ketonen6/913 0003 60016 600
Arto Kuusiola9/913 0005 40018 400
Liisa Leino7/91/313 0004 80017 800