Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_hallinto

Muut riskit

Reaalitalouden kehityksen arvioidaan olevan heikkoa lähivuosien aikana. Suomen viennin elpyminen on viivästynyt ja elinkeinorakenteessa ja julkisessa taloudessa on mittavia haasteita.

Kotimaisten rakenteellisten haasteiden tiivistyminen vallitsevassa taloustilanteessa lisää työeläkejärjestelmän rahoitustasapainon heikkenemisen riskiä pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä, erityisesti jos vuoden 2017 eläkeuudistuksella ei saavuteta sille asetettuja tavoitteita.

Riskien hallitsemiseksi Varma toimii hyvässä yhteistyössä sidosryhmiensä ja alan muiden toimijoiden kanssa ja kehittää prosessejaan siten, että sillä on valmiudet reagoida ajoissa mahdollisiin työeläkejärjestelmää koskeviin muutoksiin toiminnassaan.