Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_hallinto

Hallituksen valiokunnat

Varman hallitus on yhtiöjärjestyksen mukaisesti valinnut keskuudestaan nimitys- ja palkkiovaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan. Lisäksi hallituksen puheenjohtajisto ja toimitusjohtaja kokoontuvat tarvittaessa valmistelemaan hallituksessa käsiteltäviä asioita; puheenjohtajiston muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan keskeisiä tehtäviä ovat Varman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilan sekä taloudellisen ja muun raportoinnin valvonta sekä tilintarkastajien ja sisäisen tarkastuksen työn etenemisen ja havaintojen seuranta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Valiokunta raportoi toimistaan ja havainnoistaan hallitukselle.

Vuonna 2014 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Kari Jordan (puheenjohtaja) sekä Antti Palola, Karsten Slotte ja Kai Telanne.

Valiokunta kokoontui 3 kertaa vuonna 2014 ja jäsenten osallistumisaste oli 100 %.

Valiokuntajäsenistä Kari Jordan ja Kai Telanne kuuluvat Varman asiakasyritysten toimivaan johtoon hallinnointikoodin (suositus nro 15) tarkoittamalla tavalla.

Nimitys- ja palkkiovaliokunta

Nimitys- ja palkkiovaliokunta valmistelee Varman palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät sekä johdon toimi- ja työsopimusten ehdot. Valiokunnan esitykset tuodaan hallituksen päätettäviksi.

Vuonna 2014 nimitys- ja palkkiovaliokuntaan kuuluivat Kari Jordan (puheenjohtaja) sekä Antti Palola ja Jari Paasikivi.

Valiokunta kokoontui 7 kertaa (osallistumisaste 100 %) vuonna 2014.

Valiokuntajäsenistä Kari Jordan ja Jari Paasikivi kuuluvat Varman asiakasyrityksen toimivaan johtoon hallinnointikoodin (suositus nro 15) tarkoittamalla tavalla.