Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_hallinto

Johtoryhmä

Risto Murto

Toimitusjohtaja

s. 1963 kauppatieteiden tohtori

Keskeinen työkokemus:

Varatoimitusjohtaja ja johtaja, Sijoitukset, Varma 2010-2013; Johtaja, Sijoitukset, Varma 2006–2010; Toimitusjohtaja, Opstock Oy 2000–2005; Johtaja, Opstock Oy 1997–2000

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Kalevan ja Oulun yliopiston hallitusten varapuheenjohtaja, Telan I varapuheenjohtaja ja Finanssialan Keskusliiton, Wärtsilä Oyj:n ja Nokian Renkaat Oyj:n hallitusten jäsen

Toimitusjohtaja vuodesta 2014

Risto_Murto.jpg

Timo Kaisanlahti

Johtaja, Hallinto

s. 1962, oikeustieteen tohtori, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

Neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö 2004–2005; Neuvotteleva virkamies, Liikenneministeriö 2003–2004; Lakimies, KLegal Oy 2003; Lakimies, Varma-Sampo 2001–2002; Neuvotteleva virkamies, Kauppa- ja teollisuusministeriö 1996–2000

Kirjanpitolautakunnan puheenjohtaja, Osakevarma Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Eläketurvakeskuksen edustajiston jäsen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007

Timo_Kaisanlahti.jpg

Tiina Kurki

Johtaja, Tietohallinto

s. 1961, Master of Business Administration

Keskeinen työkokemus:

BCIO, Nordea Pankki Suomi Oyj 2011–2012; Group IT -tietohallinnon johtotehtävät, Nordea Pankki Suomi Oyj, 2008–2011; Vice President, TietoEnator Oyj 2002–2008; Osastopäällikkö- ja asiantuntijatehtävät, TietoEnator Oyj 1986–2002

Tieto Esy Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Arek Oy:n hallituksen varajäsen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Tiina_Kurki.jpg

Ville-Veikko Laukkanen

Johtaja, Asiakkuudet

s. 1970, oikeustieteen kandidaatti

Keskeinen työkokemus:

Johtaja, johtoryhmän jäsen, Nordea Pankki Suomi Oyj 2010–2012; Maajohtaja, Tryg Suomi/Nordea Vahinkovakuutus 2003–2010; Johtaja, Tryg Suomi/Nordea Vahinkovakuutus 2001–2003; Johtaja, AIG Europe S.A. Suomi 1999–2001; Lakimies, Vakuutusosakeyhtiö Sampo 1996–1999; Finanssialan keskusliitto, Vahinkovakuutuksen johtokunnan jäsen 2006–2010; Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy, hallituksen jäsen 2010–2011

Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan hallituksen jäsen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Ville-Veikko_Laukkanen.jpg

Pasi Mustonen

Johtaja, Aktuaaritoiminto

s. 1964, filosofian maisteri, SHV

Keskeinen työkokemus:

Aktuaari, Varma 1998–2001; Aktuaari, Eläke-Sampo 1996–1998, Matemaatikko, Eläke-Sampo 1989–1996

Eläketurvakeskuksen hallituksen varajäsen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2004

Pasi_Mustonen.jpg

Pekka Pajamo

Johtaja, Taloushallinto

s. 1962, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

KPMG Oy Ab:n palveluksessa 1988–2012: KHT-tilintarkastaja 1993–2012, osakas 1998–2012

Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja, Arek Oy:n, Suomen Kansallisoopperan Säätiön ja Varman kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Pekka_Pajamo.jpg

Satu Perälampi

Johtaja, Viestintä

s. 1970, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Pöyry Oyj 2007–2009; Sijoittajasuhdepäällikkö, Pöyry Oyj 2000–2007

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009

Satu_Perälampi.jpg

Jyrki Rasi

Johtaja, Eläkepalvelut

s. 1966, varatuomari

Keskeinen työkokemus:

Osastopäällikkö, Varma 1999–2006; Lakimies, Eläke-Sampo 1996–1998

Tieto Esy Oy:n hallituksen jäsen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007

Jyrki_Rasi.jpg

Reima Rytsölä

Johtaja, Sijoitukset

s. 1969, valtiotieteiden maisteri, CEFA, AMP

Keskeinen työkokemus:

Pankkitoiminnan johtaja, konsernitasoinen vastuu suurista yritys- ja instituutio- asiakkuuksista, Pohjola Pankki Oyj 2008–2013; Pohjola Pankki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johto- ja sijoitustehtävissä 1998–2007

VVO-yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014

Reima_Rytsölä.jpg

Mari Laine

Henkilöstön edustaja

s. 1974, tradenomi

Keskeinen työkokemus:

TyEL-maksuasiantuntija, Varma 2005–

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

Mari_Laine.jpg

Reetta-Kaisa Lehtinen

Henkilöstön edustaja

s. 1976, sosionomi (AMK), humanististen tieteiden kandidaatti

Keskeinen työkokemus:

Suunnittelija, Varma, 2013– ; Ylläpidon pääsuunnittelija, Varma, 2007–2012; Suunnittelija, Varma, 2005–2007; Eläkekäsittelijä, Varma, 2002–2005

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014

Reetta-Kaisa_Lehtinen.jpg

Varman ylimatemaatikko on Pasi Mustonen. Yhtiön ylilääkärinä toimii Jukka Kivekäs.