Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_henkilosto.jpg

Varmalaisten työn ydin on asiakaskeskeisyys

Varman menestys perustuu osaavaan henkilöstöön, joka huolehtii tehokkaasti asiakkaidemme työeläketurvasta.

Asiakaskeskeisyys on Varman asiantuntijatyön ydin ja toiminnan kehittämisen lähtökohta. Panostamme Varmassa ammattiosaamisen, yhteistyötaitojen ja asiakaspalvelutaitojen kehittämiseen.

Tutkimusten mukaan asiakkaamme arvostavat erityisesti syvällistä asiantuntemusta, laadukkaita valmennus- ja koulutustilaisuuksia sekä monipuolisia digitaalisia palveluita.

Lähivuosina keskeinen tehtävämme on eläkeuudistuksen toimeenpano, johon valmistaudumme osaamistamme ja asiakaspalveluamme kehittämällä.

"Tuli hyvä mieli siitä, että asiani ymmärrettiin heti. Asiakaspalvelija selvästi tunsi ongelmani." (Asiakaspalautetta 2014)

Työkyvyttömyysmaksuluokka laskussa

Työkykyjohtamisen vahvana asiantuntijana huolehdimme myös oman henkilöstömme työkyvystä ja varmistamme, että asiantuntijoillamme on edellytykset tehdä laadukasta asiakastyötä. Työkykyjohtamisessa onnistumisesta kertoo mm. työkyvyttömyysmaksuluokan kehitys. Varman maksuluokka on kehittynyt positiivisesti usean vuoden ajan: vuonna 2014 maksuluokka oli 2, ja se on laskemassa 1-luokkaan vuonna 2015.

Työkykyjohtamisessa onnistumista on edesauttanut esimiesten sitoutuminen työkyvyn tukemisen toimintamalliin, varhaisen työhön paluun edistäminen sekä osasairauspäivärahan hyödyntäminen ja tiivis yhteistyö työterveyspalvelujen tuottajan kanssa.

Varman arvot

 

 

Henkilöstötietoja
20142013
Henkilöstö vuoden lopussa561558
josta naisia/miehiä73 %/27 %73 %/27 %
Keski-ikä47 v 10 kk48 v 2 kk
Keskimääräinen vanhuuseläkkeelle jäämisikä63 v 10 kk63 v 10 kk
Palvelusaika keskimäärin16 v 7 kk15 v 5 kk
Henkilöstön tulovaihtuvuus4 %3 %
Henkilöstön lähtövaihtuvuus6 %7 %
Sairauspoissaolot3,6 %3,5 %
Koulutuspäivät/henkilö2,83,8
20142013201220112010
Henkilöstö keskimäärin552565572588601
Palkat ja palkkiot, milj. euroa40,137,937,039,536,9
Lue lisää Varmasta työnantajana.