Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_vakavaraisuus

Vakavaraisuus ennätyksellisen vahva

Varman vakavaraisuus nousi uuteen ennätykseensä vuonna 2014. Vahva vakavaraisuus turvaa eläkkeet ja kasvattaa asiakashyvityksiä.

Varman vakavaraisuus nousi vuonna 2014 sekä euromääräisesti että suhteellisesti historiallisen korkealle tasolle. Vakavaraisuuspääoma oli vuoden 2014 lopussa 10 252 (9 140) miljoonaa euroa eli 34,0 (31,6) % vastuuvelasta.

Korkea vakavaraisuutemme on useiden hyvien sijoitusvuosien summa.

Vakavaraisuus vaikuttaa olennaisesti myös asiakashyvitysten suuruuteen. Vahvan vakavaraisuuden ansiosta pystymme varaamaan asiakkaillemme historian korkeimmat asiakashyvitykset, 117 (105) miljoonaa euroa, vuonna 2014. Varma on jo vuosia maksanut erittäin kilpailukykyisiä asiakashyvityksiä.

Vahvan vakavaraisuuden ansiosta voimme tavoitella eläkevaroille parempaa tuottoa.

Riskinotto vaatii vahvaa vakavaraisuutta

Varmalle vahva vakavaraisuus on strateginen valinta. Hyvän vakavaraisuuspääoman ansiosta voimme tavoitella eläkevaroille parempaa tuottoa riskipitoisempien ja tuotto-odotuksiltaan parempien sijoitusten avulla. Mitä riskipitoisempia sijoitukset ovat, sitä suurempaa vakavaraisuuspääomaa vaaditaan. Pitkällä aikavälillä hyvät sijoitustuotot turvaavat eläkkeiden rahoitusta.

Taloudellisesti heikkoina aikoina vakavaraisuus antaa hyvän puskurin pääomamarkkinoiden heilahteluun. Vakavaraisuuspääomalle on laissa määritelty vaatimukset ja ne on mitoitettu niin, että eläkkeet on turvattu myös taloudellisesti huonoina aikoina. Keskeisin vaatimuksista on vakavaraisuusraja, joka määräytyy sijoitusten riskipitoisuuden mukaan. Myös vakuutusriski huomioidaan vakavaraisuusrajan laskennassa. Vuoden 2014 lopussa Varman vakavaraisuusraja oli 15,8 (14,5) % vastuuvelasta. Vakavaraisuuspääoman suhde vakavaraisuusrajaan oli 2,2 (2,2).

Varma_graafit_2014_FI10.png

Vakavaraisuussäännökset uudistuvat

Eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskentaa ja sijoitusten hajauttamista koskevat säännökset ovat uudistumassa. Vakavaraisuuslaskennassa otetaan jatkossa huomioon nykyistä tarkemmin kaikki olennaiset sijoitustoiminnan riskit sekä vakuutusriskit. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alussa.

Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuuteen vaikuttaa tulevaisuudessa myös eläkeuudistus, joka tuo muutoksia eläkevastuiden tuottovaatimuksen määräytymiseen. Vuodesta 2017 lähtien osaketuottosidonnaisen vastuun määrää nostetaan 10 %:sta 20 %:iin. Muutos lisää työeläkelaitosten mahdollisuuksia sijoittaa osakkeisiin. Osakkeiden enimmäismäärää kaikista sijoituksista rajoitetaan kuitenkin enintään 60 %:iin.

 

Raportoimme vuosineljänneksittäin vakavaraisuutemme kehityksestä.