Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_avainluvut

Vuosi 2014 lyhyesti 

Varman sijoitukset tuottivat 7,1 % vuonna 2014. Sijoitusten arvo kohosi 40,0 miljardiin ja vakavaraisuuspääoma 10,3 miljardiin euroon. Myös vakuutusmaksutulo ja liikekulutehokkuus kehittyivät positiivisesti. 

Osakemarkkinoilla kurssit vahvistuivat, ja korkotaso laski edelleen alhaiselta vuoden lähtötasoltaan. Varman sijoitustulos kehittyi vahvasti alkuvuonna, mutta toisella puoliskolla epävarmuudet sijoitusmarkkinoilla aiheuttivat tulokseen runsaasti heiluntaa. Etenkin viimeinen vuosineljännes oli erittäin turbulentti.

Varman sijoitukset tuottivat 7,1 (9,0) %, ja sijoitusten arvo oli 40,0 (37,7) miljardia euroa vuoden päättyessä. Monipuolisesti hajautetussa salkussa tuotto kertyi tasaisesti eri omaisuusluokista.

Parhaiten tuottivat osakesijoitukset, 9,1 (21,8) %. Myös korkosijoitusten tuotto oli hyvä 5,5 (1,2) % korkotason laskun ansiosta. Lue lisää markkinakäänteistä ja omaisuusluokista Sijoitusvuosi 2014 -osiosta.

Vakavaraisuus ja liikekulutehokkuus nostivat asiakashyvityksiä

Hyvän tuottokehityksen ansiosta vakavaraisuuspääoma oli vuoden päättyessä 10,3 (9,1) miljardia euroa eli 34,0 (31,6) % vastuuvelasta. Ennätyksellisen vahva vakavaraisuus ja hyvä liikekulutehokkuus koituvat asiakkaidemme hyväksi: asiakashyvityksiin varattiin 117 (105) miljoonaa euroa, joka on 0,7 (0,6) % TyEL-palkkasummasta.

Turvaamme yli 860 000 suomalaisen eläkkeet

Vuoden päättyessä Varmalla oli 527 000 (531 000) vakuutettua ja 334 500 (333 700) eläkkeensaajaa.

Vakuutusmaksutulo nousi 2 % 4,3 miljardiin euroon. Eläkkeitä maksettiin vajaat 5 % enemmän kuin edellisvuonna eli 5,0 (4,8) miljardia euroa.

Varman kuntoutustoiminta on osoittautunut tulokselliseksi. Työelämään palaa noin 72 % kuntoutujista.

Avainluvut 2014

20142013
Vakuutusmaksutulo, milj. €4 343,64 258,0
Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet, milj. € 1) 5 010,14 786,7
TyEL-vakuutetut 31.12.488 200491 400
YEL-vakuutukset38 94039 810
Eläkkeensaajat334 500333 700
Sijoitukset, milj. €40 038,837 718,1
Sijoitustuotot, milj. €2 698,93 160,1
Sitoutuneen pääoman tuotto, %7,19,0
Kokonaistulos, milj. €1 223,01 558,5
Hoitokustannustulos, milj. €33,432,0
Liikekulut hoitokustannustulosta, %75,076,0
Siirto asiakashyvityksiin, milj. €117,0105,0
% TyEL-palkkasummasta0,70,6
Vastuuvelka, milj. €32 069,731 399,1
Vakavaraisuuspääoma, milj. €10 252,59 139,7
Vakavaraisuuspääoma/vastuuvelka, % 2) 34,031,6
Vakavaraisuuspääoma/vakavaraisuusraja2,22,2
Emoyhtiön henkilöstö 31.12.561558
1)Ennen saatujen vastuunjakokorvausten vähentämistä
2)Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta