Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_sijoitukset

Varma sijoittaa vastuullisesti

Varman vastuullisen sijoittamisen periaatteet kattavat koko sijoitusomaisuuden. Jokaiseen sijoituspäätökseen liittyy erilaisten vastuullisuustekijöiden tunnistaminen ja analysoiminen.

Vastuullinen sijoittaminen tarjoaa kehikon, jolla ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallinnointiin liittyvät kriteerit voidaan sisällyttää osaksi sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä. Vastuullisuustekijät vaikuttavat yritysten arvoon ja tuovat vaatimuksia yhtiöille ja sijoittajille. Sijoittajan on taloudellisen analyysin lisäksi arvioitava sijoituskohteita entistä laajemmin.

Varma julkaisi vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja omaisuusluokkakohtaiset käytännöt maaliskuussa 2014. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet kattavat Varman koko sijoitusomaisuuden. Periaatteet määrittelevät yleiset linjaukset, joita sovelletaan omaisuusluokkakohtaisesti, kunkin omaisuusluokan ominaispiirteistä riippuen.

Varma sijoittaa vastuullisesti. Sijoitustoimintamme perimmäinen päämäärä on kartuttaa eläkevaroja pitkäjänteisesti. Jokaiseen sijoituspäätökseen liittyy kuitenkin erilaisten vastuullisuustekijöiden tunnistaminen ja analysoiminen. Varma pyrkii sisällyttämään vastuullisuuden systemaattisesti kaikkeen sijoitustoimintaansa. Arvioita tehdessämme huomioimme:

  • YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen
  • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
  • ILO:n työelämän konventiot

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Varma on myös allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ("Principles for Responsible Investment", "PRI") ja julkaissut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisen raportin vuodelta 2013.

YK:n tukema vastuullisen sijoittamisen periaatteet -aloite on sijoittajien kansainvälinen yhteistyöaloite, jonka tavoitteena on tuoda ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallinnointitapaan liittyvät tekijät osaksi sijoittajien sijoitusprosesseja ja omistajakäytäntöjä.

Periaatteena välttää tuottojen kaksinkertaista verotusta

Varma sulkee eettisin perustein pois suorista sijoituksistaan yhtiöt, jotka keskittyvät tupakan valmistukseen tai ydinasetuotantoon.

Varma on sitoutunut toimimaan verolakien ja -säännösten mukaisesti ja suhtautuu torjuvasti toimiin, joilla pyritään liiketoiminnallisten tavoitteiden sijasta hankkimaan lain tarkoituksen vastaisia veroetuja. Varman periaatteena on välttää sijoitustuottojen kaksinkertaista verotusta, joka johtaisi Varman sijoitusten alhaisempaan tuottoon ja on siten sijoitustoiminnan perimmäisen tuottotavoitteen vastainen.