Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_sijoitukset

Vahva sijoitustuotto vuodelta 2014

Varman sijoitusten tuotto vuonna 2014 oli hyvä, 7,1 %. Monipuolisesti hajautetussa salkussa tuotto kertyi tasaisesti eri omaisuusluokista. Osakekurssit vahvistuivat, ja korkotaso laski edelleen alhaiselta lähtötasoltaan, mikä vahvisti korkotuottoja. Myös muut sijoitukset tuottivat hyvin.

Varman sijoitusten arvo nousi yli 40 miljardiin euroon ja vakavaraisuuspääoma yli 10 miljardiin euroon. Vakavaraisuus vahvistui 34,0 (31,6) %:iin.

Talouden kasvu vahvistui Yhdysvalloissa mutta jäi euroalueella edelleen heikoksi ja Suomessa jopa negatiiviseksi. Euroopan keskuspankki jatkoi elvyttävää linjaansa ja laski korkotasoa. Yhdysvaltain keskuspankki puolestaan vetäytyi markkinoilta lopettaen velkakirjaostot (Quantitative Easing) ja viestitti maltillisesta koronnostosta vuoden 2015 aikana. Yhdysvaltain dollari vahvistui loppuvuoden aikana merkittävästi.

Varman tulos kehittyi vahvasti vuoden alkupuoliskolla, mutta toisella puoliskolla tuloksessa oli runsaasti heiluntaa. Markkinoiden epävarmuutta kasvattivat mm. Venäjän kriisi ja geopoliittiset jännitteet, öljyn hinnan jyrkkä lasku ja markkinoiden ajoittainen epäusko osakkeiden kurssitason pysyvyydestä.

 

Parhaiten tuottivat osakesijoitukset. Myös korkosijoitusten, kiinteistöjen ja muiden sijoitusten tuotto oli vahvasti positiivinen.

Positiivinen tuloskehitys kaikissa omaisuusluokissa

Varman sijoitusten tuotto oli 7,1 (9,0) %. Sijoitustuloksessa korkosijoitusten osuus oli 26, osakesijoitusten 47, kiinteistöjen 6 ja muiden sijoitusten 21 prosenttiyksikköä.

Parhaiten tuottivat osakesijoitukset. Myös korkosijoitusten, kiinteistöjen ja muiden sijoitusten tuotto oli vahvasti positiivinen.

Varman 10 vuoden (nimellinen) keskituotto oli 5,5 % ja 5 vuoden 6,4 %. Vastaavat reaalituotot ovat 3,5 ja 4,3 %.

 

Sijoitustoiminnassa korostuivat vahvan vakavaraisuusaseman turvaaminen, sijoitusten monipuolinen hajauttaminen ja vahva panostus riskienhallintaan.

Varmalla on dollarimääräisiä sijoituksia hedge-rahastoissa, osakkeissa, yrityslainoissa ja pääomarahastoissa. Toimintapolitiikan mukaisesti pääosa valuuttakurssiriskistä on pidetty suojattuna. Osa valuuttapositiosta pidettiin vuoden aikana avoimena, jolloin Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen paransi kokonaistulosta. Operatiivisesti valuuttariskiä hallinnoidaan yhtenä kokonaisuutena, ja tulosluvuissa valuuttavaikutus sisältyy eri omaisuusluokkien tuottoon.

 

Varma_graafit_2014_FI3.png
Raportoimme tuloksestamme neljännesvuosittain. Tutustu tuoreimpaan tulokseemme.