Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_sijoitukset

Kiinteistösijoituksissa jatkettiin kansainvälistä hajautusta

Varman kiinteistösijoitusten arvo oli vuoden 2014 lopussa 3,8 (4,4) miljardia euroa ja kokonaistuotto 3,8 (3,1) %.

Varman kiinteistösalkun kansainvälisen hajautuksen kasvattaminen jatkui vuonna 2014. Varma teki uusia sijoitussitoumuksia kansainvälisiin kiinteistörahastoihin yhteensä 129 miljoonan euron arvosta. Kansainvälisten ja kotimaisten rahastomuotoisten kiinteistösijoitusten arvo oli vuoden lopussa yhteensä 466 (565) miljoonaa euroa ja tuotto 8,0 (11,6) %.

Vuoden 2014 lopussa Varmalla oli rakenteilla yhteensä 220 uutta vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulle.

Kotimaisen suoraan omistetun kiinteistöomaisuuden painoa pienennettiin. Varma myi vuonna 2014 kiinteistökohteita yhteensä 337 miljoonalla eurolla. Varma perusti yhdessä Sponda Oyj:n ja Valtion Eläkerahaston (VER) kanssa uuden logistiikkakohteisiin sijoittavan kiinteistösijoitusyhtiö Certeum Oy:n. Suurin Varman vuonna 2014 myymä portfolio oli 22 teollisuus- ja varastokohteen myynti 263 miljoonan euron hintaan Certeum Oy:lle.

 

Varma_graafit_2014_FI19.png

Vuonna 2014 Suomen transaktiomarkkinat toimivat hyvin, mikä edesauttoi suorien kiinteistökohteiden myyntiä, mutta vuokramarkkinoiden haasteellisuus heijastui suoran kiinteistösalkun vajaakäyttöasteisiin, tuottoihin sekä arvoihin. Varman suoraan omistetun toimitilakiinteistösalkun vajaakäyttöaste oli vuoden 2014 lopussa 7,3 %.

13.6.2006 044.jpg

Vuokra-asuntoja pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin

Varma ei hankkinut omistukseensa uusia toimitilakohteita vuonna 2014. Investointeja tehtiin yhteensä 74 miljoonan euron arvosta, mutta ne kohdistuvat olemassa olevien kohteiden kehittämiseen sekä ylläpito- ja peruskorjausrakentamiseen. Vuoden 2014 lopussa Varmalla oli rakenteilla yhteensä 220 uutta vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulle. Lisäksi useita asuinrakennusprojekteja ja kehityshankkeita oli suunnitteilla. Suomessa investoinnit suunnataan pääkaupunkiseudulle ja suurimpiin kasvukeskuksiin.

Vuonna 2014 tehtyjen, suoraan omistetun kiinteistöomaisuuden käypien arvojen muutosten vaikutus oli yhteensä -76 miljoonaa euroa. Varman suoraan omistetun kiinteistökannan markkina-arvo oli vuoden lopussa 3,4 (3,7) miljardia euroa. Suorien kiinteistösijoitusten sitoutuneen pääoman tuotto oli 3,2 (2,0) %. Salkun arvoon ja kokonaistuottoon vaikuttivat tehdyt käypien arvojen muutokset, kohteiden myynnit ja toteutuneet investoinnit.

Energiatehokkuus pienentää kiinteistöjen hiilijalanjälkeä

Varma on panostanut merkittävästi energiankulutuksen vähentämiseen toimitilakiinteistöissään. Tavoitteena on vähentää energiankulutusta 6 %:lla vuoteen 2016 mennessä.

Säästötoimissa on keskitytty mm. valaistuksen, ilmanvaihdon ja lämmönohjauksen säätöön. Noin 70 Varman omistamaan kiinteistöön on 2011–2014 tehty yli 400 energiansäästötoimenpidettä, joilla on saavutettu noin 680 000 euron vuosisäästöt. Se vastaa 590 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista energiankulutusta.

Vuosien 2011−2014 säästötoimilla on pienennetty Varman kiinteistöjen hiilijalanjälkeä 2 400 hiilidioksiditonnilla.

Tutustu Varman kiinteistösijoituksiin ja -palveluihin.