Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_sijoitukset

Korkojen lasku vahvisti korkotuottoja

Korkosijoitusten tuotto oli hyvällä tasolla 5,5 (1,2) %. Niiden osuus sijoituksista oli 30 (28) % ja markkina-arvo 12,0 (10,6) miljardia euroa.

Korkosijoitukset koostuivat pääosin TyEL-lainoja sisältävistä lainasaamisista, valtionlainoista, yritysten liikkeelle laskemista joukkovelkakirjalainoista ja rahamarkkinasijoituksista.

 

Varma_graafit_2014_FI16.png

Korkotaso laski vuoden 2014 aikana jo ennestään matalalta tasoltaan, mikä paransi merkittävästi noteerattujen joukkovelkakirjalainojen tuottoa. Valtionlainojen tuotto oli 6,7 (-1,8) % ja yritysten joukkovelkakirjalainojen 6,9 (3,0) %. Lainasalkussa pidettiin kohtuullisen pitkää, noin 5 vuoden duraatiota, mikä vahvisti tulosta. Hyvä korkotuotto oli keskeinen tekijä Varman vahvassa kokonaistuloksessa.

Hyvä korkotuotto oli keskeinen tekijä Varman vahvassa kokonaistuloksessa.

Lainasaamisten tuotto, 2,6 (3,3) %, oli odotusten mukainen, joskin junior-lainojen arvonmuutokset pienensivät lainasaamisten kokonaistuottoa. TyEL-lainojen kysyntä oli vaimeaa, ja niiden määrä väheni vuoden aikana.

Rahamarkkinasijoitusten tuotto oli vallitsevan lyhyiden korkojen tason mukainen 0,5 (-0,4) %.

Euroopassa korkotaso on painunut äärimmäisen alhaiseksi, valtionlainoissa paljolti negatiiviseksi. Jatkossa positiivisen reaalituoton saavuttaminen korkosijoituksista on haasteellista. Korkotuotto myös kääntyy helposti negatiiviseksi, mikäli korkotaso nousee.

Raportoimme tuloksestamme neljännesvuosittain. Tutustu tuoreimpaan tulokseemme.