Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_sijoitukset

Muut sijoitukset tuottivat vahvasti

Muiden sijoitusten osuus Varman sijoituksista oli 20 (16) %. Ne koostuvat hedge-rahastoista, 17 %, ja inflaatiosijoituksista, 2 %, sekä pienehköstä hyödykepositiosta. Sijoitukset tuottivat hyvin 8,7 (4,5) %.

Hedge-rahastosijoitusten tuotto oli 7,8 (8,8) %. Tuotto kertyi tasaisesti, ja sen heilunta oli vähäistä. Hedge-rahastosijoituksia lisättiin vuoden aikana, ja dollarin vahvistuminen kasvatti edelleen niiden osuutta. Varman hedge-sijoitusten tuotto on erittäin hyvä pitkältä ajalta, ja tuoton heilunta on ollut hyvin vähäistä.

Inflaatiosijoitukset sisältävät inflaatioon sidottuja joukkovelkakirjalainoja, joita hyvän luottokelpoisuuden omaavat valtiot ovat laskeneet liikkeelle. Inflaatiosijoitusten tuotto oli korkea 15,9 (-6,3) %. Tuottoa kasvatti korkojen lasku, joka paransi maturiteetiltaan pitkäaikaisten velkakirjojen markkina-arvoja. Myös valuuttakurssimuutokset vahvistivat inflaatiosijoitusten tuottoa.

 

Lue blogista, miksi panostus hedge-sijoituksiin on kannattanut.