Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_sijoitukset

Osakesijoitukset tuottivat hyvin

Osakesijoitukset tuottivat omaisuusluokista parhaiten. Niiden osuus sijoituksista oli 41 (39) % ja tuotto 9,1 (21,8) %.

Osakesijoitukset koostuvat noteeratuista osakkeista (32 %), pääomasijoituksista (6 %) ja noteeraamattomista osakkeista (3 %). Osakesijoituksissa on takana jo kuuden vuoden erittäin hyvä jakso, jona aikana niiden keskituotto on 13,3 %.

 

Varma_graafit_2014_FI17_uusi.png

Osakekurssit nousivat kesäkuuhun saakka, mutta loppuvuotta kohti osakemarkkinoiden heilunta lisääntyi merkittävästi. Kokonaisuudessaan noteerattujen osakkeiden tuotto oli hyvä, 7,4 %. Parhaiten tuottivat yhdysvaltalaiset osakkeet, 16,3 %. Varman suomalaisten osakkeiden salkussa merkittävimmän omistuksen Sampo Oyj:n kehitys oli erittäin hyvä 14,0 %. Venäjän kriisi puolestaan painoi joidenkin keskeisten omistusten kurssitasoa, ja suomalaisten osakkeiden kokonaistuotoksi muodostui 6,7 %.

Varman noteeratuista osakesijoituksista 33,8 % on kotimaisia.

Varman noteeratuista osakesijoituksista kotimaisten osakkeiden osuus oli 34 %. Eurooppalaisten osuus oli 26 %, yhdysvaltalaisten 29 % ja kehittyvien markkinoiden 11 %. Kotimaisten osakkeiden korkean osuuden vastapainona sijoituksia on hajautettu laajasti Suomen ulkopuolella paitsi kansainvälisiin osakkeisiin myös pääomasijoituksiin, hedge-rahastoihin ja yrityslainoihin.

Varma_graafit_2014_FI18.png

Pääomasijoituksissa ja noteeraamattomista osakkeissa huippuvuosi

Myös pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet tuottivat hyvin. Pääomasijoitukset (private equity) tuottivat 13,5 (12,1) % ja noteeraamattomat osakkeet 19,7 (26,7) %.

Pääomasijoituksista noin puolet on sijoitettu Yhdysvaltoihin ja muu osa pääosin Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Arvonkehitys oli vahvaa kaikilla näillä alueilla. Pääomarahastot käyttivät hyväkseen markkinoiden vahvaa kysyntää ja tekivät huomattavan määrän realisointeja. Myös salkkuun sisältyvät infrastruktuurirahastot tuottivat vahvasti.

Noteeraamattomissa osakkeissa tulosta paransivat Fingrid Oyj:n osakkeiden realisointi, pääomarahastojen rinnakkaissijoitusten hyvä arvonkehitys sekä asuntokiinteistöjä omistavien SATO Oyj:n ja VVO-yhtymä Oyj:n hyvät osinkotuotot ja arvonnousu.

Pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet muodostavat pitkäjänteisen omaisuusluokan, ja niiden pitkäaikainen tuotto on ollut erittäin hyvä.

 

15 suurinta osakesijoitusta
Varman
omistus-
osuus
osakkeista
milj. €%
Sampo Oyj1 3806,35
Nokia Oyj4741,93
Wärtsilä Oyj Abp3815,20
Nordea Bank AB2790,71
VVO-Yhtymä Oyj22416,98
SATO Oyj20422,80
Nokian Renkaat Oyj1836,74
Certeum Oy17838,90
KONE Oyj B1690,92
Elisa Oyj1524,01
Metso Oyj1504,02
Stora Enso Oyj A1151,99
UPM-Kymmene Oyj1101,51
Sponda Oyj10510,27
Technopolis Oyj9423,89