Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
Taseen liitetiedot
10. Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero, emoyhtiö
JäljelläJäljellä
olevaKirjan-olevaKirjan-
hankinta-pito-Käypähankinta-pito-Käypä
menoarvoarvomenoarvoarvo
31.12., milj. €201420142014201320132013
Kiinteistösijoitukset
Kiinteistöt406,8422,9536,2469,2485,4638,2
Konserniyhtiöosakkeet1 404,81 404,82 000,31 505,61 505,62 125,8
Muut kiinteistöosakkeet25,925,930,326,826,830,6
Lainasaamiset konserniyrityksiltä759,7759,7759,7856,3856,3856,3
Saamiset kiinteistöyhtiöiltä62,862,862,893,093,093,0
Sijoitukset saman konsernin yrityksissä
Osakkeet ja osuudet4,34,34,34,34,34,3
Sijoitukset osakkuusyrityksissä
Osakkeet ja osuudet352,1352,1502,9248,5248,5468,8
Muut sijoitukset
Osakkeet ja osuudet18 204,518 204,525 126,515 374,615 374,620 581,3
Rahoitusmarkkinavälineet8 092,68 092,68 884,39 911,59 911,510 258,2
Kiinnelainasaamiset309,6309,6309,6362,6362,6362,6
Muut lainasaamiset1 210,91 210,91 213,21 599,71 599,71 600,2
30 833,830 850,039 430,030 452,030 468,237 019,3
Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää:
Korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (–) jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta-89,3-132,7
Kirjanpitoarvo sisältää
Tuloutettuja arvonkorotuksia16,216,2
Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus)8 227,86 641,0