Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
11. Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero, konserni
JäljelläJäljellä
olevaKirjan-olevaKirjan-
hankinta-pito-Käypähankinta-pito-Käypä
menoarvoarvomenoarvoarvo
31.12., milj. €201420142014201320132013
Kiinteistösijoitukset
Kiinteistöt2 537,82 554,03 341,22 829,82 845,93 765,2
Muut kiinteistöosakkeet25,925,930,326,826,830,6
Sijoitukset saman konsernin yrityksissä
Osakkeet ja osuudet0,80,80,90,80,80,9
Sijoitukset osakkuusyrityksissä
Osakkeet ja osuudet477,2477,2502,9301,1301,1468,8
Muut sijoitukset
Osakkeet ja osuudet18 220,618 220,625 142,715 390,715 390,720 597,4
Rahoitusmarkkinavälineet8 092,68 092,68 884,39 911,59 911,510 258,2
Kiinnelainasaamiset309,6309,6309,6362,6362,6362,6
Muut lainasaamiset1 210,91 210,91 213,21 599,71 599,71 600,2
30 875,430 891,539 425,030 423,030 439,137 084,0
Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää:
Korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (–) jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta-89,3-132,7
Kirjanpitoarvo sisältää
Tuloutettuja arvonkorotuksia16,216,2
Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus)8 533,56 644,9