Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
14. Kiinteistösijoitusten muutokset
Emoyhtiö
EmoyhtiöLainasaamisetKonserni
Kiinteistöt jasamanKiinteistöt ja
kiinteistö-konserninkiinteistö-
31.12.2014, milj. €osakkeetyrityksiltäosakkeet
Hankintameno 1.1.2 483,2949,34 141,9
Lisäykset103,353,9137,6
Vähennykset-300,0-180,7-499,1
Hankintameno 31.12.2 286,5822,53 780,4
Kertyneet poistot 1.1.-208,5-1 034,8
Myytyjen kohteiden kertyneet poistot39,2149,2
Tilikauden poistot-18,0-87,6
Kertyneet poistot 31.12.-187,3-973,1
Arvonalentumiset 1.1.-273,1-252,9
Myytyjen kohteiden arvonalentumiset36,728,6
Tilikauden arvonalentumiset-25,8-19,3
Arvonalentumisten palautukset0,40,0
Arvonalentumiset 31.12.-261,8-243,6
Arvonkorotukset 1.1.16,216,2
Myytyjen kohteiden arvonkorotukset0,00,0
Arvonkorotukset 31.12.16,216,2
Kirjanpitoarvo 31.12.1 853,6822,52 579,8