Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
17. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset, emoyhtiö
AineettomatAineelliset
hyödykkeethyödykkeet
Muut pitkä-AineellisetMuut
vaikutteisethyödykkeetaineelliset
31.12.2014, milj. €menotKalustohyödykkeetYhteensä
Hankintameno 1.1.51,57,20,959,6
Edellisenä vuonna loppuun poistetut-2,2-1,6-3,8
Lisäykset0,50,30,8
Vähennykset-0,4-0,4
Hankintameno 31.1249,45,90,956,2
Kertyneet poistot 1.1.-29,4-4,5-33,9
Edellisenä vuonna loppuun poistetut2,21,63,8
Tilikauden poistot-7,6-0,7-8,3
Kertyneet poistot 31.12.-34,8-3,6-38,4
Kirjanpitoarvo 31.12.201414,62,30,917,8
Kirjanpitoarvo 31.12.201322,12,70,925,7
Konsernin luvut ovat samat kuin emoyhtiöllä.