Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
18. Muiden lainasaamisten erittely vakuuden mukaan
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
31.12., milj. €2014201320142013
Pankkitakaus218,5538,5218,5538,5
Takausvakuus248,3312,4248,3312,4
Muu vakuus744,1748,8744,1748,8
Jäljellä oleva hankintameno yhteensä1 210,91 599,71 210,91 599,7