Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
19. Eläkelainasaamisten yhteismäärä tase-erittäin
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
31.12., milj. €2014201320142013
Kiinnelainasaamiset250,7295,5250,7295,5
Muut lainasaamiset430,9813,5430,9813,5
Jäljellä oleva hankintameno yhteensä681,61 109,0681,61 109,0