Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
20. Lähipiirilainat
EmoyhtiöEmoyhtiö
31.12., milj. €20142013
Konserniin kuuluville yhtiöille myönnetyt lainat759,7856,3
Laina-aika on pääsääntöisesti enintään 15 vuotta.
Lainojen korko on sidottu pääsääntöisesti kiinteään korkoon tai perustekorkoon.