Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
21. Johdannaiset
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
31.12., milj. €2014201320142013
Muut saamiset
Ennakkomaksut optiosopimuksista30,519,930,519,9
Muut velat
Ennakkomaksut optiosopimuksista24,518,724,518,7
Johdannaisten arvonmuutokset90,123,790,123,7