Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
23. Vakuutustekninen vastuuvelka
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
31.12., milj. €2014201320142013
Vakuutusmaksuvastuu
Vastaiset eläkkeet15 083,914 901,115 083,914 901,1
Osittamaton lisävakuutusvastuu752,71 301,2752,71 301,2
Ositettu lisävakuutusvastuu117,1105,9117,1105,9
Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu1 006,9719,71 006,9719,7
Vakuutusmaksuvastuu yhteensä16 960,617 028,016 960,617 028,0
Korvausvastuu
Alkaneet eläkkeet13 929,013 253,013 929,013 253,0
Tasoitusmäärä1 180,01 118,11 180,01 118,1
Korvausvastuu yhteensä15 109,014 371,215 109,014 371,2
Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä32 069,731 399,132 069,731 399,1