Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
24. Vakavaraisuuspääoma, emoyhtiö
31.12., milj. €20142013
Oma pääoma107,2102,0
Jaettavaksi esitetty takuupääoman korko-0,7-0,6
Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero8 227,86 641,0
Osittamaton lisävakuutusvastuu752,71 301,2
Tasoitusmäärä1 180,01 118,1
Aineettomat hyödykkeet-14,6-22,1
10 252,59 139,7
Työeläkevakuutusyhtiölain 17 §:n vähimmäispääomavaatimus1 583,41 395,3