Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
26. Oma pääoma
EmoyhtiöKonserni
31.12. milj. €20142014
Takuupääoma11,911,9
Muut rahastot 1.1.84,584,5
Siirto vuoden 2013 voitosta4,54,5
Muut rahastot 31.12.89,089,0
Edellisten tilikausien voitto/tappio5,6-30,2
Siirto varmuusrahastoon-4,5-4,5
Jaettu takuupääoman korkona-0,6-0,6
Siirto hallituksen käyttövaroihin-0,1-0,1
Osakkuusyhtiön arvostusperiaatteiden muutos184,7
0,4149,3
Tilikauden voitto/tappio5,9-102,0
Oma pääoma yhteensä107,2148,2