Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
27. Oman pääoman jakautuminen ehdotetun voitonjaon jälkeen
Emoyhtiö
31.12. milj. €2014
Takuuosuuden omistajien osuus
Takuupääoma11,9
Ehdotettu voitonjako takuupääoman omistajille0,7
Vakuutuksenottajien osuus94,6
Yhteensä107,2