Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
28. Voitonjakokelpoiset varat
Emoyhtiö
31.12. milj. €2014
Tilikauden voitto5,9
Muu oma pääoma
Muut rahastot89,0
Edellisten tilikausien voitto0,489,4
Voitonjakokelpoiset varat yhteensä95,3