Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
31. Vakuudet ja vastuusitoumukset, emoyhtiö
31.12., milj. €20142013
Sijoitussitoumukset
Pääomarahastot1 599,81 148,8
Muut rahastot800,8522,6
Eläkevastuut
Yhtiön vastuulla olevat eläkesitoumukset (kirjattu velaksi 2014)1,11,1
Leasing- ja vuokravastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät0,60,8
Myöhempinä vuosina erääntyvät0,70,7
Muut vastuusitoumukset
Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman arvonlisäverovelvollisuusryhmään kuuluvat Eläkevakuutusyhtiö Veritas, Tieto Esy Oy ja edellä manittujen yhtiöiden omistamat kiinteistöyhtiöt. Kiinteistösijoitusten arvonlisäverovähennysten tarkistusvastuun piiriin kuuluvat edellisten lisäksi eFennia Oy, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Fennia Varainhoito Oy, Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia.
Ryhmän jäsenet ovat yhteisvastuullisesti vastuussa ryhmän tilitettävästä arvonlisäverosta6,87,2
Kiinteistösijoitusten arvonlisäverovähennysten tarkistusvastuu118,5149,7
Arvopaperilainaus
Joukkovelkakirjalainat
Nimellisarvo1 250,31 387,0
Jäljellä oleva hankintameno1 258,01 423,1
Käypä arvo1 351,81 427,1
Lainaksi annetut arvopaperit sisältyvät taseeseen. Lainaustoiminnan vastapuolena on säilytyspankki, Northern Trust Co. London, jolle lainaksiottajat asettavat vakuudet. Lainojen vakuutena on arvopapereita. Lainat ovat keskeytettävissä milloin tahansa.