Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
2. Maksetut korvaukset
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €2014201320142013
Ensivakuutus
Maksettu eläkkeensaajille
TyEL:n mukainen perusvakuutus4 657,24 441,64 657,24 441,6
TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus99,9101,099,9101,0
YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus252,3243,4252,3243,4
YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus0,70,70,70,7
5 010,14 786,75 010,14 786,7
Saatu vastuunjakokorvauksia 1)
TyEL-eläkkeet-91,0-115,4-91,0-115,4
YEL-eläkkeet-42,6-39,8-42,6-39,8
Osuus työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta-202,1-172,4-202,1-172,4
YEL:n valtion osuus-13,3-13,2-13,3-13,2
VEKL:n valtion korvaus-0,3-0,2-0,3-0,2
-349,3-341,1-349,3-341,1
Jälleenvakuutus0,0-0,00,0-0,0
4 660,84 445,64 660,84 445,6
Korvaustoiminnon hoitokulut34,337,534,337,5
Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut 2)6,56,56,56,5
Maksetut korvaukset ennen jälleenvakuuttajien osuutta4 701,64 489,74 701,64 489,7
Jälleenvakuuttajien osuus-0,1-0,1-0,1-0,1
Maksetut korvaukset yhteensä4 701,54 489,64 701,54 489,6
1)Maksettuihin/saatuihin vastuunjakokorvauksiin ei sisällytetä osuutta työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta, palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta, osuutta YEL:n valtion osuudesta eikä VEKL:n korvausta.
2)Vuosina 2000–2014 Varman vakuutusmaksutuloon sisältyvät työkyvyttömyysriskin hallintaosat olivat yhteensä 72 miljoonaa euroa, joista työhyvinvointihankkeisiin käytettiin osana korvauskuluja 100 %. Vuonna 2014 hallintaosat olivat 5,4 miljoonaa euroa ja siirto korvauskuluihin oli 6,5 miljoonaa euroa.