Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
3. Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €2014201320142013
Sijoitustoiminnan tuotot
Tuotot sijoituksista saman konsernin yrityksiin
Osinkotuotot0,50,4
0,50,4
Tuotot sijoituksista osakkuusyrityksiin
Osinkotuotot17,417,2
17,417,2
Tuotot kiinteistösijoituksista
Korkotuotot
Konserniyhtiöt41,247,1
Muut0,60,9
Muut tuotot275,1293,3301,5319,4
316,4340,4302,1320,3
Tuotot muista sijoituksista
Osinkotuotot409,0384,9409,1385,1
Korkotuotot329,6391,4329,6391,4
Muut tuotot756,61 060,7756,61 060,7
1 495,21 837,11 495,41 837,2
1 829,62 195,11 797,52 157,5
Arvonalentumisten palautukset315,9227,4315,9227,4
Myyntivoitot2 636,61 393,12 520,31 395,1
Yhteensä4 782,13 815,64 633,73 780,0
Sijoitustoiminnan kulut
Kulut kiinteistösijoituksista-166,6-182,1-82,5-89,9
Kulut muista sijoituksista-1 898,7-663,9-1 903,5-663,9
Korkokulut-1,2-1,3-1,2-1,3
-2 066,5-847,4-1 987,3-755,1
Arvonalentumiset ja poistot
Arvonalentumiset-706,3-536,4-683,9-481,4
Rakennusten suunnitelmapoistot-18,0-18,2-101,3-149,8
-724,2-554,6-785,2-631,2
Myyntitappiot-872,4-462,9-872,4-462,9
Yhteensä-3 663,1-1 864,8-3 644,8-1 849,2
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa1 119,01 950,7988,91 930,8