Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
4. Tuloslaskelman erä "Liikekulut"
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €2014201320142013
Vakuutusten hankintamenot
Ensivakuutuksen palkkiot1,51,51,51,5
Muut vakuutusten hankintamenot7,89,87,89,8
9,211,39,211,3
Vakuutusten hoitokulut39,037,339,037,3
Hallintokulut
Lakisääteiset maksut
ETK:n kustannusosuus11,210,111,210,1
Oikeushallintomaksu1,11,11,11,1
Finanssivalvonnan valvontamaksu0,70,60,70,6
13,011,813,011,8
Muut hallintokulut16,615,316,615,3
77,975,677,975,6