Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
5. Kokonaisliikekulut toiminnoittain
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €2014201320142013
Maksetut korvaukset
Korvaustoiminnon hoitokulut34,337,534,337,5
Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut6,56,56,56,5
40,844,140,844,1
Liikekulut77,975,677,975,6
Sijoitustoiminnan hoitokulut
Kulut kiinteistösijoituksista5,14,35,14,3
Kulut muista sijoituksista18,318,718,318,7
23,423,023,423,0
Kokonaisliikekulut yhteensä142,0142,7142,0142,7