Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
6. Henkilöstökulut
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €2014201320142013
Palkat ja palkkiot40,137,940,137,9
Eläkekulut7,06,77,06,7
Muut henkilösivukulut3,72,83,72,8
Yhteensä50,847,450,847,4