Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
7. Johdon palkat ja palkkiot
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €2014201320142013
Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa 1)0,71,00,71,0
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet0,40,40,40,4
Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet0,10,10,10,1
Yhteensä1,21,61,21,6
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana552565552565
Toimitusjohtaja Risto Murron palkka ja luontaisedut olivat 650 661 euroa. Murron eläkeikä on 63 vuotta ja hänen eläkkeensä on 60 prosenttia laskennallisesta eläkepalkasta.
1) Toimitusjohtajalla ei ollut sijaista vuonna 2014