Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
Hoitokustannustulos
milj. €20142013201220112010
Vakuutusmaksun hoitokustannusosat126,2126,6125,4122,2123,0
Korvausratkaisuista aiheutuvien liikekulujen kattamiseen käytettävissä olevat maksuosat5,55,85,85,54,9
Muut tuotot0,90,90,40,81,2
Hoitokustannustulo yhteensä132,6133,3131,5128,5129,0
Toimintokohtaiset liikekulut 1)-99,1-101,3-110,3-93,2-93,7
Liikekulut yhteensä-99,1-101,3-110,3-93,2-93,7
Hoitokustannustulos33,432,021,235,335,4
Liikekulut % hoitokustannustulosta7576847373

1) Ilman sijoitustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnan liikekuluja ja lakisääteisiä maksuja

 

 

Työkyvyn ylläpitotoiminta
31.12., milj. €20142013201220112010
Vakuutusmaksutulo; työkyvyttömyysriskin hallintaosa5,45,45,45,35,0
Korvauskulut; työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut6,56,56,57,76,0
Työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut/ Työkyvyttömyysriskin hallintaosa, %120,5121,0121,9144,9120,1