Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin
Sijoitus-
toim.TuottoTuottoTuottoTuottoTuotto
netto-Sitou-sitoutu-sitoutu-sitoutu-sitoutu-sitoutu-
tuotot,tunutneelleneelleneelleneelleneelle
markkina-pää-pää-pää-pää-pää-pää-
arvot 8)oma 9)omalleomalleomalleomalleomalle
2014201420142013201220112010
Tuotto €/% sitoutuneelle pääomallemilj. €milj. €%%%%%
Korkosijoitukset yhteensä713,913 010,55,51,24,44,24,6
Lainasaamiset 1)45,01 727,82,63,33,23,91,5
Joukkovelkakirjalainat661,79 722,06,80,85,55,06,3
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 1) 2)7,21 560,70,5-0,40,71,02,1
Osakesijoitukset yhteensä1 284,114 071,09,121,814,5-13,019,8
Noteeratut osakkeet 3)816,111 020,47,423,714,9-18,918,9
Pääomasijoitukset 4)291,12 152,413,512,113,09,623,9
Noteeraamattomat osakkeet 5)177,0898,219,726,715,520,724,5
Kiinteistösijoitukset yhteensä157,04 110,23,83,14,56,43,5
Suorat kiinteistösijoitukset117,03 611,23,22,04,65,93,3
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset40,0499,18,011,63,111,24,8
Muut sijoitukset575,66 647,58,74,56,04,518,0
Hedge-rahastosijoitukset 6)450,35 809,17,88,86,83,517,1
Hyödykesijoitukset-8,6-4,1
Muut sijoitukset 7)133,9842,515,9-6,36,010,917,1
Sijoitukset yhteensä2 730,637 839,27,29,17,7-2,111,0
Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut-31,716,3
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin2 698,937 855,47,19,07,7-2,111,0

1) Sisältää kertyneet korot
2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat
3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle
4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infrastruktuurisijoitukset
5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt
6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta
7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin
8) Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat. Kassavirralla tarkoitetaan myyntien/tuottojen ja ostojen/kulujen erotusta.
9) Sitoutunut pääoma = markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin/kuukausittain aikapainotetut kassavirrat