Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
Tunnusluvut ja analyysit
Tiivistelmä
31.12., milj. €20142013201220112010
Vakuutusmaksutulo, milj. €4 343,64 258,04 230,73 976,63 735,2
Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. € 1)4 660,74 445,54 167,53 924,63 652,9
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin,
milj. €
2 698,93 160,12 492,4-711,03 277,8
tuotto sitoutuneelle pääomalle, %7,19,07,7-2,111,0
Liikevaihto, milj. €5 480,06 228,35 120,73 942,94 888,1
Kokonaisliikekulut, milj. €142,0142,7148,7135,9132,0
% liikevaihdosta2,62,32,93,42,7
Vakuutusmaksun hoitokustannusosalla katetut liikekulut99,1101,3110,393,293,7
% TyEL-palkka- ja YEL-työtulosummasta0,50,50,60,50,5
Kokonaistulos, milj. €1 223,01 558,51 201,4-1 377,72 054,4
Vastuuvelka, milj. €32 069,731 399,129 766,628 965,629 088,8
Vakavaraisuuspääoma, milj. € 2)10 252,59 139,77 716,36 520,47 912,9
% vastuuvelasta 3)34,031,628,024,830,8
suhteessa vakavaraisuusrajaan2,22,22,42,52,3
Tasoitusmäärä, milj. €1 180,01 118,11 107,61 120,21 158,3
Eläkevarat, milj. € 4) 40 297,538 040,235 198,432 782,333 570,1
Siirto asiakashyvityksiin (%) TyEL-palkkasummasta 5)0,660,590,440,400,54
TyEL-palkkasumma, milj. €17 826,917 813,417 706,117 324,616 495,3
YEL-työtulosumma, milj. €894,4901,7909,9880,0749,4
TyEL-vakuutuksia 6)27 20026 90027 60028 10028 300
TyEL-vakuutettuja488 200491 400498 500498 400488 300
YEL-vakuutuksia38 94039 81041 28041 94038 400
Eläkkeensaajia334 500333 700331 400330 000326 900
1)Tuloslaskelman maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokuluja
2)Vuoteen 2012 saakka toimintapääoma laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti
3)Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta
4)Vastuuvelka + arvostuserot
5)Ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella
6)Vakuutussopimuksen tehneiden työnantajien vakuutukset