Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
Vakavaraisuus
Vakavaraisuuspääoma ja sen rajat (%:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta)20142013201220112010
Vakavaraisuusraja15,814,511,89,913,3
Vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä 1)63,157,847,139,653,2
Vakavaraisuuspääoma ennen tasoitusmäärää 2)30,127,7
Vakavaraisuuspääoma (vakavaraisuusaste) 3)34,031,628,024,830,8

1) Vuoteen 2012 saakka toimintapääoman enimmäismäärä.
2) Ilmoitetaan vuodesta 2013 lähtien.
3) Vuoteen 2012 saakka toimintapääoma laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti.