Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
Rahoituslaskelma
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €2014201320142013
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto/tappio varsinaisesta toiminnasta12,711,0-117,4-9,0
Oikaisut
Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos670,51 632,5670,51 632,5
Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset390,3309,1368,0254,1
Suunnitelman mukaiset poistot26,227,3109,6158,9
Myyntivoitot ja -tappiot-1 764,2-930,3-1 740,6-932,2
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta-664,51 049,6-709,91 104,3
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/ vähennys (+)-344,9224,7-605,9211,3
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (-)/
vähennys (+)
100,3-47,593,2-48,0
Liiketoiminnan rahavirta ennen veroja-909,11 226,8-1 222,61 267,6
Maksetut välittömät verot-6,8-5,8-6,8-5,8
Liiketoiminnan rahavirta-915,81 221,0-1 229,41 261,8
Investointien rahavirta
Nettosijoitukset ja luovutustulot974,1-1 319,81 026,1-1 374,2
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot-0,41,6-0,41,6
Investointien rahavirta973,7-1 318,21 025,6-1 372,7
Rahoituksen rahavirta
Maksetut takuupääoman korot ja muu voitonjako-0,7-0,6-0,7-0,6
Rahoituksen rahavirta-0,7-0,6-0,7-0,6
Rahavarojen muutos57,2-97,8-204,5-111,5
Rahavarat tilikauden alussa620,1717,9606,5717,9
Rahavarat tilikauden lopussa677,3620,1402,0606,5