Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
Tase
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
31.12., milj. €Liite2014201320142013
VASTAAVAA
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot1714,622,114,622,1
Sijoitukset
Kiinteistösijoitukset
Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet141 853,62 017,82 579,82 872,8
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä14822,5949,3
2 676,12 967,12 579,82 872,8
Sijoitukset saman konsernin yrityksissä
Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä12134,34,30,80,8
Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä1213352,1248,5477,2301,1
356,3252,7478,0301,9
Muut sijoitukset
Osakkeet ja osuudet1618 204,515 374,618 220,615 390,7
Rahoitusmarkkinavälineet8 092,69 911,58 092,69 911,5
Kiinnelainasaamiset309,6362,6309,6362,6
Muut lainasaamiset181 210,91 599,71 210,91 599,7
27 817,527 248,327 833,727 264,5
30 850,030 468,230 891,530 439,1
Saamiset
Ensivakuutustoiminnasta
Vakuutuksenottajilta156,5179,6156,5179,6
Muut saamiset
Muut saamiset806,3396,71 083,2412,7
962,8576,31 239,8592,3
Muu omaisuus
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto172,32,72,32,7
Muut aineelliset hyödykkeet170,90,90,90,9
3,23,63,23,6
Rahat ja pankkisaamiset677,3620,1402,0606,5
680,5623,7405,2610,1
Siirtosaamiset
Korot ja vuokrat111,0140,4112,1141,4
Muut siirtosaamiset8,620,78,720,9
119,6161,2120,7162,3
VASTAAVAA YHTEENSÄ32 627,531 851,432 671,831 825,9
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
31.12., milj. €2014201320142013
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Takuupääoma11,911,911,911,9
Muut rahastot89,084,589,084,5
Edellisten tilikausien voitto/tappio0,40,4149,3-53,7
Tilikauden voitto/tappio5,95,2-102,023,6
26107,2102,0148,266,4
Vähemmistöosuus14,514,1
Vakuutustekninen vastuuvelka
Vakuutusmaksuvastuu2316 960,617 028,016 960,617 028,0
Korvausvastuu2315 109,014 371,215 109,014 371,2
32 069,731 399,132 069,731 399,1
Velat
Ensivakuutustoiminnasta7,79,97,79,9
Muut velat403,6321,1392,2316,8
411,3331,0399,9326,7
Siirtovelat39,319,339,619,5
VASTATTAVAA YHTEENSÄ32 627,531 851,432 671,831 825,9