Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos

Henkilöstö

Emoyhtiön henkilöstö keskimäärin ja tilikaudella maksetut palkat käyvät ilmi alla olevasta taulukosta.

20142013201220112010
Henkilöstö keskimäärin552565572588601
Palkat ja palkkiot, milj. euroa40,137,937,039,536,9

Konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyn Tieto Esy Oy:n henkilöstömäärä oli vuonna 2014 keskimäärin 82.

Vuoden lopussa Varman henkilöstöstä työskenteli 57 % eläkevakuutuksen ja asiakaspalvelujen osastoilla, sijoitustoiminnoissa 13 % ja muissa toiminnoissa 30 %.