Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos

Konserni- ja osakkuusyhtiöt

Vuoden 2014 lopussa Varma-konserniin kuului 186 (205) tytär- ja 24 (22) osakkuusyhtiötä. Tärkeimmät tytär- ja osakkuusyhtiöt ovat Tieto Esy Oy (50,1 %), Vakuutusosakeyhtiö Garantia (30,5 %), SATO Oyj (22,8 %), Technopolis Oyj (23,9 %), Certeum Oy (38,9 %) ja NV Kiinteistösijoitus Oy (45,0 %). Lisäksi Varma-konserni omistaa 50 % Keskinäisen vakuutusyhtiön Kalevan takuupääomasta. Pääosa tytär- ja osakkuusyhtiöistä on kiinteistöyhtiöitä. Vakuutusosakeyhtiö Garantian osakkeiden myynnistä on laadittu sopimus, jonka odotetaan toteutuvan maaliskuun 2015 lopussa.