Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos

Tulevaisuuden näkymät

Epävarmuus taloudellisessa toimintaympäristössä jatkuu. Jyrkkiä liikkeitä pääomamarkkinoilla on odotettavissa myös talousvuoden 2015 aikana. Euroopan Keskuspankin mittavat rahapoliittiset päätökset tukevat oikein kohdistuessaan Euroopan talouden elpymistä ja markkinoiden kehitystä. Samaan aikaan kuitenkin pitkään jatkunut kurssien nousu ja matala korkotaso tekevät sijoitusympäristöstä edelleen erittäin vaativan. Eläkevarojen tuottava ja turvaava sijoittaminen edellyttää huolellista hajauttamista eri omaisuusluokkiin ja taitavaa riskienhallintaa. Varman vahva vakavaraisuus luo yhtiölle hyvät edellytykset tavoitella myös epävarmoissa olosuhteissa sellaista tuottoa, joka turvaa eläke-etuudet ja kohtuullisen maksutason.

Kasvun odotetaan jatkuvan vahvana Yhdysvalloissa ja kohtuullisena kehittyvissä talouksissa. Öljyn hinnan lasku tukee talouden kasvua globaalisti.

Suomen taloustilanne on edelleen tukala. Ensi vuodelle ennustetaan pientä, joskin vaivalloista piristymistä talouteen. Olennaista Suomen kannalta on vientimarkkinoiden piristyminen. Öljyn hinnan lasku ja euron heikkeneminen tukevat sekä Suomen omaa vientiä että tärkeiden markkinoiden kasvua.

Viennin hintakilpailukyvyn parantaminen edellyttää palkkamalttia, joka toisaalta merkitsee heikkoa ostovoiman kasvua ja vaisua kotimarkkinakysyntää. Mahdollisuudet kasvattaa ostovoimaa verotuksen keventämisellä ovat rajalliset. Lähiaikojen taloudellista kehitystä leimaavat julkisen talouden sopeuttaminen ja elinkeinorakenteen muutoksen eteneminen. Suomella on toisessa vaakakupissa kasvava velka ja mittava kestävyysvaje ‒ toisessa hiipuva kasvu. Näiden välillä pitää tasapainoilla vielä useita vuosia.

Yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän rahoitusasema on vahva ja se tarjoaa vakuutetuille vakaat etuusperusteiset eläkkeet. Varma haluaa olla edelläkävijä työeläkkeissä ja luotettava työeläkevakuuttamisen kumppani asiakkailleen. Varma korostaa työeläkeyhtiön vastuuta ammattimaisesta sijoitustoiminnan riskienhallinnasta sekä kannattaa toimialan tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja kilpailun edellytysten lisäämistä. Työeläkevakuutusyhtiön tulee hoitaa sille määritetty tehtävä nykyisten ja tulevien eläkkeensaajien kannalta mahdollisimman tehokkaasti.