Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos

Vastuuvelka

Varman vastuuvelka kasvoi 2,1 (5,5) % 32 070 (31 399) miljoonaan euroon. Vastuuvelkaan sisältyy kasvaneiden vakuutusmaksu- ja korvausvastuiden lisäksi asiakashyvityksiin käytettävää ositettua lisävakuutusvastuuta 117 (106) miljoonaa euroa, vakavaraisuuspääomaan sisältyvää osittamatonta lisävakuutusvastuuta 753 (1 301) miljoonaa euroa ja osan työeläkejärjestelmän osaketuotoista puskuriksi siirtävää osaketuottosidonnaista lisävakuutusvastuuta 1 007 (720) miljoonaa euroa. Tasoitusmäärä oli 1180 (1 118) miljoonaa euroa.

Vastuuvelan katteena olevan omaisuuden arvo oli vuoden lopussa 126 (121) % vastuuvelasta.