Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
Tuloslaskelma
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €Liite2014201320142013
Vakuutustekninen laskelma
Vakuutusmaksutulo14 343,64 258,04 343,64 258,0
Sijoitustoiminnan tuotot34 782,13 815,64 633,73 780,0
Korvauskulut
Maksetut korvaukset2-4 701,5-4 489,6-4 701,5-4 489,6
Korvausvastuun kokonaismuutos-737,9-855,0-737,9-855,0
-5 439,4-5 344,6-5 439,4-5 344,6
Vakuutusmaksuvastuun muutos
Kokonaismuutos67,4-777,567,4-777,5
67,4-777,567,4-777,5
Liikekulut4-77,9-75,6-77,9-75,6
Sijoitustoiminnan kulut3-3 663,1-1 864,8-3 644,8-1 849,2
Vakuutustekninen tulos12,711,0-117,4-9,0
Muu kuin vakuutustekninen laskelma
Vakuutustekninen tulos12,711,0-117,4-9,0
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta22,238,4
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta
Tilikauden verot-6,8-5,8-6,8-5,8
Voitto/tappio varsinaisesta toiminnasta verojen jälkeen5,95,2-102,023,6
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta0,00,0
Tilikauden voitto/tappio5,95,2-102,023,6