Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_toiminnan_merkitys_1

Vakavaraisuus ja työkykyjohtamisen asiantuntemus koituvat asiakkaidemme hyväksi

Varman vahva vakavaraisuus ja hyvä liikekulutehokkuus vuonna 2014 tarkoittavat asiakkaillemme pienempiä vakuutusmaksuja. Lisäksi autamme asiakasyrityksiämme säästämään eläkekustannuksissa.

Varman vakavaraisuus nousi ennätysvahvaksi, 10,3 miljardiin vuonna 2014. Tämä koituu asiakkaiden hyväksi, sillä Varma varasi vuodelta 2014 maksettaviin asiakashyvityksiin historiansa korkeimmat asiakashyvitykset 117 (105) miljoonaa euroa eli 3,8 (3,4) % työnantajan TyEL-maksusta.

Varma maksaa asiakkailleen alan parhaat asiakashyvitykset. Ne alentavat työnantajan lopullista vakuutusmaksua. Asiakashyvitysten suuruuteen vaikuttavat työeläkeyhtiön vakavaraisuutta kuvaava vakavaraisuuspääoma ja toiminnan tehokkuudesta kertova hoitokustannustulos.

 

Tukea työeläkekustannusten hallintaan

Autamme asiakasyrityksiämme hallitsemaan eläke- ja sairauspoissaolokustannuksiaan ja kehitämme jatkuvasti yhteistyökäytäntöjä työterveyshuollon ja työnantajan välillä. Tavoitteena on saada asiakkaan työkyvyttömyysriskit hyvissä ajoin hallintaan.

Asiakasyrityksemme kanssa tehtävien työkykyhankkeiden lopputulos tukee asiakkaan liiketoiminnan kehitystä, ja tulokset näkyvät positiivisina vaikutuksina asiakasyrityksen tuloksessa.

Työeläkekustannusten hallintaan on verkossa tarjolla Työkykyjohtamisen tietopalvelu, jossa omavastuinen työnantaja voi analysoida ajantasaista työkyvyttömyysriskiä ja tarkastella työkyvyttömyysmaksuluokan alentumisesta seuraavaa säästöpotentiaalia. Samalla voi vertailla oman yrityksen maksuluokan kehitystä toimialaan tai Varman asiakaskantaan. Tietopalvelua käyttää jo yli 600 asiakasyritystämme. Palvelua laajennetaan jatkossa myös vastaamaan pienempien yritysten tarpeita.

Miten Varma tyypillisesti auttaa asiakasyrityksiään?

  • Yhteys työterveyshuoltoon. Rakennetaan yhdessä varhaisen tuen malleja ja valmennetaan esimiehiä toimimaan sen mukaisesti.
  • Työyhteisön prosessit sujuviksi. Katsotaan yhdessä, tehdäänkö asioita sujuvasti ja fiksusti.
  • Esimiesten valmentaminen. Esimiehet joutuvat muutoksessa koville. Heitä tuetaan ja sparrataan.
  • HR-työkalujen tarjoaminen mm. kehityskeskustelujen tueksi.

Kehitämme palvelujamme asiakkaita kuunnellen

Kehitämme jatkuvasti palvelujamme asiakaspalautteen pohjalta. Esimeriksi vakuutusten hoitamisen verkkopalvelussa voi nyt tulostaa maksutietoja ja urakkatodistuksia.

Asiakkaamme voi halutessaan hoitaa kaikki vakuutusasiansa verkossa. Yksityiskohtaisempaa neuvontaa saa puhelinpalvelussa tai vaikkapa chatissa, joka auttaa vakuutushakemuksen teossa ja yrittäjän laskurissa. Yrittäjille valmistuu keväällä mobiilipalvelu, josta saa mm. tilattua urakka- ja työtulotodistuksen ja jossa voi muuttaa työtuloansa.

Varman toimitilat sijaitsevat Helsingin Salmisaaressa, ja yhteyspäällikköverkostomme kattaa lähes koko maan. Yrittäjä- ja pienyrittäjäasiakkaille tarjoamme kattavan palveluverkoston yhteistyökumppaneidemme If Vahinkovakuutuksen ja Nordea Pankin kautta. Suuria työnantajia palvelevat Varman yrityskohtaiset palveluryhmät.

Menestyksekäs vuosi asiakashankinnassa

Varman vakuutusmaksutulo oli 4 344 (4 258) miljoonaa euroa vuonna 2014.

Varman myynnin kannalta vuosi 2014 oli hyvä. Varma menestyi erinomaisesti työeläkeyhtiöiden välisissä asiakassiirroissa, joissa koko vuoden nettotulos TyEL-vakuutuksissa oli 55 miljoonaa euroa. Varman pitkäjänteinen asiantuntijatyö tehokkaana työeläkeasioiden hoitajana ja erityisesti työkyvyttömyysriskin torjunnassa näkyy asiakkaiden kasvavana luottamuksena.

 

Vakuutettujen ja vakuutusten määrä
31.12.1431.12.13Muutos
Vakuutettujen määrä
TyEL 1) 488 190491 400-3 210
YEL38 93739 810-873
Yhteensä527 127531 210-4 083
1)joista rekisteröidyn TEL-lisäeläkevakuutuksen piirissä4 3904 928-538
Vakuutusten määrä
TyEL27 22326 930293

Haastava toimintaympäristö

Suomalainen yrityskenttä kärsii yhä vaikeasta taloustilanteesta. Kasvu on pysähtynyt, ja rakenteelliset haasteet koettelevat lähes kaikkia elinkeinoelämän sektoreita. Ostovoiman supistuminen kurittaa erityisesti kaupanalaa.

Varman asiakaskunnassa lukuisat yt-neuvottelut ja irtisanomiset leimasivat myös vuotta 2014. Yritysten hr-toiminnot kamppailevat, kun yt-neuvottelujen lomassa pitäisi pystyä huolehtimaan jäljelle jäävien työntekijöiden työkyvystä. Varma on asiakkaidensa tukena, jotta kasvun taas alkaessa yrityksillä olisi riittävästi kykyä lähteä kasvattamaan toimintaansa.

 

 

Tutustu työkykyjohtamisen palveluihimme.