Varma

Vuosikertomus 2014

header-big-1.jpg

Turvattu toimeentulo eläkkeellä

Varman eläkkeensaajien määrä ja eläkkeinä maksama euromäärä ovat jatkuvassa kasvussa. Tehtävämme on maksaa eläkkeet oikein ja ajallaan kasvavalle joukolle eläkkeensaajia.

Eläkepäätös on vakuutetulle merkittävä tulevaisuuteen vaikuttava ratkaisu. Siksi seuraamme tarkkaan tekemiemme päätösten virheettömyyttä ja palvelun sujuvuutta. Vuonna 2014 aloitimme uuden eläkehakemusten käsittelyjärjestelmän käyttöönoton. Se sujuvoittaa henkilöasiakkaidemme palvelua pitkälle tulevaisuuteen.

 

Varma_graafit_2014_FI13.png

Verkkoasiointi kasvattaa suosiotaan

Varman henkilöasiakkaat käyttävät aktiivisesti verkkopalveluitamme. Aktiivisin käyttäjäryhmä on 60–64-vuotiaat asiakkaamme. 60 vuotta täyttäneiden osuus käyttäjistä on 44 %.

Myös eläkkeen hakeminen verkkopalvelussamme on kasvattanut tasaisesti suosiotaan: yli 40 % vanhuuseläkehakemuksista tuli Varmaan sähköisesti. Kaikkiaan Varman henkilöasiakkaiden yhteydenotoista 76 % tapahtui verkossa.

Varmassa vakuutetut jäävät vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,6-vuotiaana.

Työnantaja voi sujuvoittaa työntekijänsä eläkkeelle siirtymistä verkkopalveluidemme avulla. Vuonna 2014 otimme käyttöön sähköisen tietopyyntöpalvelun, jonka avulla työnantaja voi ilmoittaa eläkehakemuksen käsittelyssä tarvittavia tietoja Varmalle. Työnantaja-asiakkaamme ovat ottaneet palvelun käyttöön aktiivisesti.

Myös puhelinpalvelu on saanut hyvää palautetta neuvonta-asiakkailta: kouluarvosanaksi tuli 9,5.

työkyvyttömyys_testi.png

Eläkkeensaajien määrä kasvussa

Varma maksoi vuonna 2014 eläkkeitä 5,0 miljardia euroa 334 700 eläkkeensaajalle. Eläkkeensaajien määrä on jo vuosia kasvanut johtuen ikärakenteen muutoksesta ja eliniän pitenemisestä.

Varmassa tehtiin vuoden aikana 21 051 uutta eläkepäätöstä, mikä on 5,8 % edellisvuotta vähemmän. Eniten vähenivät työkyvyttömyyseläkepäätökset, joita annettiin 6 % edellisvuotta vähemmän. Kuntoutujien joukko sen sijaan kasvoi edelleen.

Tutustu Varman henkilöasiakkaiden palveluihin.