Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_toiminnan_merkitys

Hyvä työkyky alentaa työeläkekustannuksia

Työkykyjohtamisen ja kuntoutuksen palvelumme auttavat Varman asiakasyrityksiä säästämään eläke- ja sairauspoissaolokustannuksissa. Strategiaan sidottu työkykyjohtaminen tukee yrityksen kilpailukykyä ja tuottavuutta.

Työkykyjohtaminen on kokonaisuus, jossa vahvistetaan systemaattisesti hyvää johtamista, sujuvaa yhteistyötä ja tuloksellisuutta sekä tuetaan henkilöstön palautumista ja ehkäistään työkyvyttömyyttä. Työkykyjohtaminen vähentää sairauspoissaoloja, alentaa työkyvyttömyyskustannuksia sekä parantaa hyvinvointia ja tuottavuutta. Varma tekee vuosittain satojen asiakasyritysten kanssa yhteistyötä pidempien työurien puolesta.

Varma on työkykyjohtamisen asiantuntija. Analysoimme asiakkaidemme kanssa, millaisia työkyvyttömyysriskejä yrityksessä on ja miten niihin voi vaikuttaa. Tarkastelemme myös, mitä huolia ja uudistumisen tarpeita yrityksen tulevaisuuteen liittyy ja mitä ne tarkoittavat mm. esimiestyön ja työkyvyn kannalta.

Varman työkykyjohtamisen palveluilla on kova kysyntä; vuonna 2014 asiakastapaamisia eri muodoissa kertyi peräti noin 1 400.

Työkykyjohtaminen vähentää sairaudenhoitokuluja, alentaa työkyvyttömyyskustannuksia sekä parantaa hyvinvointia ja tuottavuutta.

Työeläkekustannusten hallintaan on verkossa tarjolla Työkykyjohtamisen tietopalvelu, jossa omavastuinen työnantaja voi analysoida ajantasaista työkyvyttömyysriskiä ja tarkastella työkyvyttömyysmaksuluokan säästöpotentiaalia.

Työkykyjohtamisen on oltava tavoitteellista. Tavoitteet ja mittarit voivat liittyä sairauspoissaoloihin, työkyvyttömyysmaksuluokan kehitykseen, työn laatuun ja sujuvuuteen sekä esimiestyöhön.

Työkykyjohtaminen toi VR:lle 11,1 miljoonan säästöt

VR:n hyvinvointitoiminnan tavoitteiksi asetettiin vuonna 2010 työhyvinvoinnin parantaminen eri osa-alueilla, sairauspoissaolojen hallinta, työurien pidentäminen, työtapaturmien väheneminen ja työterveyshuoltokustannusten hallinta.

Tulokset puhuvat puolestaan vuonna 2014. Tyytyväisyys esimiestyöhön on lisääntynyt, sairauspoissaoloprosentti on laskenut, samoin työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä ja työtapaturmakustannukset. Samalla työkyvyttömyyden seurantaraportointia on kehitetty uudelle tasolle.

Vuonna 2014 oli jo saatu aikaan 11,1 miljoonan euron säästö alentuneina työkyvyttömyysmaksuina sekä terveydenhuolto- ja sairauspoissaolokustannuksina.

 

Kuntoutus voi katkaista polun työkyvyttömyyseläkkeelle

Lakisääteinen työeläkekuntoutus antaa työntekijälle ja yrittäjälle mahdollisuuden jatkaa työelämässä silloin, kun työkyky on uhattuna.

Varmaan saapuneiden kuntoutushakemusten määrä kasvoi edelleen 2014. Hakemuksia tuli Varmaan yli 2 100 kappaletta. Heikentynyt taloustilanne näkyy kuntoutushakemuksissa, sillä hakijoissa on nyt useita työttömiä ja yt-neuvotteluissa olevia työntekijöitä.

Varman ja Ilmarisen yhteinen "Ponnahduslauta takaisin työelämään" -kokeiluhanke on tarkoitettu korkeasti koulutetuille henkilöille, jotka ovat aiemmin työskennelleet vaativissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä mutta tulleet työkyvyttömiksi vaikeiden, pitkäaikaisten mielenterveyden häiriöiden seurauksena. Tavoitteena on ohjata heidät takaisin työelämään esimerkiksi työkokeilun ja työhön valmennuksen kautta. Uudessa työtehtävässään henkilöt pääsisivät hyödyntämään aiempaa asiantuntemustaan, mutta vaativuudesta ja tulospaineista tingitään.

Samalla kun työeläkekuntoutus on lisääntynyt, Varman myöntämät työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet. Vuonna 2014 ne vähenivät noin 6 %:lla. Vuodesta 2007 lähtien uudet työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet 22 %, ja vastaavasti kuntoutushakemukset ovat lisääntyneet samalla aikavälillä 87 %.

Vaikutusta on ollut mm. sillä, että työterveyshuolto puuttuu nyt tehokkaammin pitkittyneisiin sairauspoissaoloihoin.

Tutustu työkykyjohtamisen palveluihimme.
Varman kuntoutuspalvelujen ansiosta 1 640 henkilöä – 72 % kuntoutujista – pääsi vuonna 2014 palaamaan takaisin työelämään.