Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tulevaisuuden_nakymat

Eläkeuudistuksen tavoitteena pidemmät työurat

Vuonna 2017 voimaan tuleva eläkeuudistus tuo muutoksia sekä eläketurvan sisältöön että rahoitukseen. Eläkeuudistuksen tavoitteena on pidentää työuria ja pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta.

Yhä useampi meistä on eläkkeellä entistä pitempään, ja pienenevä joukko rahoittaa kasvavan ikäihmisten joukon etuudet ja palvelut. Työurien pidentämistavoite palvelee julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamista yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntatalouden uudistusten kanssa.

Eläkeuudistus perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen syyskuussa 2014 solmimaan sopimukseen. Lainsäädännön valmistelutyö on meneillään sosiaali- ja terveysministeriössä. Lakiesityksen on tarkoitus valmistua huhtikuussa 2015.

Eläkeuudistus lyhyesti

Muutoksia ikärajoihin, eläkekarttumiin ja eläkelajeihin

Eläkesopimuksen mukaan vanhuuseläkkeen alarajaa nostetaan asteittain vuodesta 2017 alkaen 65 ikävuoteen. Uudet eläkeikärajat koskevat vuonna 1955 syntyneitä ja nuorempia. Vanhuuseläkkeen yläikäraja on viisi vuotta alarajaa korkeampi. Vuoden 2025 jälkeen vanhuuseläkkeen ikärajat kytketään elinajanodotteen nousuun ja elinaikakertoimen vaikutusta loivennetaan.

Vanhuuseläkkeen alaraja nousee vähitellen

Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalle 63 vuotta täyttäneille tulee työuraeläke, jota voi hakea 38 vuoden työskentelyn jälkeen. Eläkkeen saamisen ehtona on fyysisesti tai henkisesti kuluttava työ sekä työkyvyn alenema. Eläke on määrältään työkyvyttömyyseläkettä alempi, koska se ei sisällä tulevan ajan eläkettä.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke korvaa osa-aikaeläkkeen. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja on 61 vuotta vuoteen 2025 asti ja sen jälkeen 62 vuotta. Eläke on 25 tai 50 % eläkkeen alkamiseen mennessä karttuneesta eläkkeestä. Eläkettä vähennetään lisäksi 0,4 %:n kuukausittaisella varhennusvähennyksellä. Eläke ei edellytä osa-aikatyötä.

Työeläkkeen karttumat muuttuvat siten, että eläkettä karttuu kaikenikäisille 1,5 % palkasta vuodessa. Karttuminen alkaa jo 17-vuotiaasta.

Työeläkemaksun taso lähivuosille sovittu

Eläkesopimuksessa sovittiin työeläkemaksun tasosta. Vuosina 2017–2019 TyEL-maksu on 24,4 % palkasta. Eläketurvakeskuksen ennusteiden mukaan maksutaso on riittävä pitkällä aikavälillä. Työmarkkinajärjestöt arvioivat asiaa uudelleen viimeistään vuoden 2020 eläkemaksua koskevissa neuvotteluissa.

Toinen eläkkeiden rahoitukseen kaavailtu muutos koskee vastuuvelan tuottovaatimuksen osaketuottosidonnaisuutta. Työeläkelaitosten yhteisellä puskurilla kannetaan jatkossa aiempaa suurempi osuus riskistä, joka aiheutuu osaketuottojen heilahtelusta. Vuodesta 2017 lähtien osaketuottojen perusteella määräytyy 20 % tuottovaatimuksesta, kun nyt osuus on 10 %. Muutos lisää työeläkelaitosten mahdollisuuksia sijoittaa osakkeisiin.

Varma valmistautuu huolella eläkeuudistuksen toimeenpanoon

Eläkkeiden turvaaminen on Varman perustehtävä. Eläkeuudistuksen toimeenpano on lähivuosina keskeinen tehtävämme, johon valmistaudumme kehittämällä osaamistamme, asiakaspalvelua ja tietojärjestelmiä.

Eläkeuudistuksen toimeenpano on lähivuosina keskeinen tehtävämme, johon valmistaudumme kehittämällä tietojärjestelmiä, asiakaspalvelua ja osaamistamme.

Työkykyjohtamisen ja työeläkekuntoutuksen asiantuntijana Varma tukee asiakasyrityksiään ja vakuutettuja työurien pidentämisessä. Tavoitteet pidemmistä työurista eivät välttämättä aina kohtaa työpaikoilla ja ihmisten elämässä, kun taloudessa menee huonosti. Eläkeuudistus tähtää kuitenkin muutoksiin pitkällä aikavälillä.

Varman asiakkaat saavat tietoa eläkeuudistuksesta mm. verkkopalvelussamme sekä ympäri maata pidettävillä työeläkepäivillä, joihin vuonna 2014 osallistui 1 220 asiakasyritystemme henkilöstö- ja palkkahallinnon edustajaa. Asiantuntijamme kirjoittavat eläkeuudistuksen vaikutuksista myös blogissa. Varman verkkopalvelun eläkelaskurissa voi käydä tekemässä arvion eläkeuudistuksen mukaisesta eläketurvasta.

Näin eläkeuudistus etenee

Katso, miten eläkeuudistus vaikuttaa eläkeikääsi ja eläkkeeseesi.