Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tulevaisuuden_nakymat

Vahvassa kunnossa kohti tulevaa

Vuosi 2014 oli Varmalle menestyksekäs. Sijoitustuotot nousivat 7,1 %:iin, ja sijoitusten arvo nousi historiamme ensimmäisen kerran yli 40 miljardin ja vakavaraisuuspääoma yli 10 miljardin euron.

Saimme paljon uusia asiakkaita ja paransimme liikekulutehokkuuttamme.

Menestyimme hienosti myös työeläkeyhtiöiden välisessä kilpailussa, sillä sijoitustuottomme oli työeläkeyhtiöistä paras vuonna 2014. Myös vakavaraisuutemme on selvästi työeläkealan vahvin.

Varman vahva asema hyödyttää asiakkaitamme kahdella tavalla. Ensinnäkin meillä on puskureita ottaa vastaan sijoitusmarkkinoiden heilahteluja. Toiseksi hyvä vakavaraisuus kasvattaa asiakashyvityksiä: vuodelta 2014 maksamme ennätyskorkeat asiakashyvitykset, 117 miljoonaa euroa.

Taloudellinen tilanne on Varmasta katsottuna kaksijakoinen. Sijoitustuotot ovat olleet finanssikriisin jälkeen hyviä, mutta toisaalta reaalitalous on kehittynyt haastavaan suuntaan. Varmalle on tärkeää, että yksityissektorin työpaikkojen määrä ja ansiot kehittyisivät positiivisesti. Tarvitsemme Suomeen lisää kasvua ja uusia työpaikkoja.

Yritysten kannattavuus ja näkymät ovat vähintäänkin tyydyttävät, mutta samanaikaisesti korkosijoitusten tuotot ovat pudonneet dramaattisen alhaisiksi.

Myös sijoitusmielessä ympäristö on kaksijakoinen. Yritysten kannattavuus ja näkymät ovat vähintäänkin tyydyttävät, mutta samanaikaisesti korkosijoitusten tuotot ovat pudonneet dramaattisen alhaisiksi. Jos sijoittaa pelkästään valtionlainoihin, on tuottotaso historiallisen alhainen liki nolla – ja joissain tapauksissa myös miinusmerkkinen. Onneksi Varman salkku on monipuolisesti hajautettu, eikä kotimainen lainsäädäntö edellytä meidän sijoittavan pelkästään valtionlainoihin.

Nollakorkoympäristö on hyvin poikkeuksellinen. Tulevaisuuden näkymät tässä mielessä hieman huolestuttavat, jos korkotaso on ennuste tulevasta kasvusta. Historiallisen matalat korot yhdistettynä vaisuun talouskasvuun heikentävät sijoitustuottoja ennemmin tai myöhemmin.

On kiistatonta, että taloudelliseen tilanteeseen ja sijoitusympäristöön liittyy paljon jännitteitä ja epävarmuutta. Niitä aiheuttavat sekä geopoliittinen tilanne, rahapolitiikka ja talousnäkymät. Onneksi Varman kyky kantaa sijoitusriskejä on historiallisen vahva, kiitos hyvän vakavaraisuuden.

Jatkossa keskitymme vaalimaan vahvaa vakavaraisuuttamme ja jatkamme aktiivista yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Tavoitteenamme on myös parantaa jatkuvasti eläkepalvelujemme laatua. Eläkepäätöksen hakeminen ja saaminen ovat ihmiselämässä useimmiten ainutlaatuinen tapahtuma, ja siinä tilanteessa haluamme olla hyvä kumppani.

Kaiken kaikkiaan Varmalla on takana oikein hyvä vuosi, ja siitä kaikki varmalaiset ansaitsevat kiitoksen. Erityinen kiitos kuuluu myös asiakkaillemme Varmaa kohtaan osoitetusta luottamuksesta. Jatkamme työtä tämän luottamuksen ansaitsemiseksi.

Risto Murto
Toimitusjohtaja