Varma

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallitus kokoontui 10 kertaa vuonna 2015. Osallistumisaste, varajäsenet mukaan lukien, oli keskimäärin 90 %.

Varman hallituksen palkkioista päättää yhtiön hallintoneuvosto. Vuonna 2015 vuosipalkkiot olivat: puheenjohtajalle 45 000 euroa, varapuheenjohtajille 32 000 euroa, jäsenille 18 000 euroa ja varajäsenille 13 000 euroa. Lisäksi maksettiin kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta. Myös hallituksen valiokuntien samoin kuin hallituksen puheenjohtajiston erillisistä kokouksista ja hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta maksetaan mainittu kokouspalkkio.

Hallintoneuvosto päätti 2.12.2015, että vuoden 2016 palkkiot pidetään ennallaan.

Hallituksen jäsenet ovat työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisessa vakuutuksessa, jonka perusteella palkkiokorvauksesta maksetaan TyEL-maksu.

Varman hallitus 2015 – osallistuminen ja palkkiot
HallituksenKokous-
kokoukset,Nimitys- jaja valio-
osallistu-palkkio-Tarkastus-Vaali-Hallinto-Vuosi-kunta-
Nimiminenvaliokuntavaliokuntavaliokuntaneuvostopalkkio, €palkkiot, €Yhteensä, €
Puheenjohtaja
Berndt Brunow9/105/53/32/345 00010 50055 500
Varapuheenjohtajat
Jari Paasikivi9/104/53/332 0008 70040 700
Antti Palola10/105/53/33/32/332 00012 90044 900
Jäsenet
Riku Aalto9/101/318 0006 00024 000
Mikael Aro9/1018 0005 40023 400
Johanna Ikäheimo8/102/318 0006 00024 000
Ari Kaperi9/103/31/318 0007 80025 800
Jyri Luomakoski9/103/32/318 0008 40026 400
Petri Niemisvirta10/1018 0006 00024 000
Ilkka Oksala8/1018 0004 80022 800
Kai Telanne10/102/318 0007 20025 200
Veli-Matti Töyrylä9/103/33/318 0008 10026 100
Varajäsenet
Eija Hietanen5/711 3753 00014 375
Mikko Ketonen10/1013 0006 00019 000
Arto Kuusiola3/34 8751 8006 675
Liisa Leino8/101/313 0005 40018 400